Dla marek, firm i pośredników opracowujemy maksymalnie spersonalizowane rozwiązania w zakresie ubezpieczeń na życie i innych ubezpieczeń za pośrednictwem naszych dwóch jednostek: Oney Life Limited (PCC) i Oney Insurance Limited (PCC). Współpracujesz z jednym partnerem, który przygotowuje rozwiązanie na miarę Twoich potrzeb.
Nasze specjalizacje: Zdarzenia losowe, Ochrona płatności, Affinity i Specialties w połączeniu z naszym zmysłem handlowym pozwalają nam sprostać problematyce modelu B2B2C stosowanego przez naszych partnerów.

Affinity

Ubezpieczenia Affinity obejmują wszelkie gwarancje związane z ubezpieczeniami, wsparciem lub dodatkowymi usługami dotyczącymi produktu lub usługi sprzedawanej przez dystrybutora niebędącego ubezpieczycielem i które jednocześnie nie stanowią głównego powodu dokonania zakupu przez klienta.

W tej dziedzinie nasza oferta koncentruje się wokół szerokiego wachlarza produktów B2B.

Współpracujemy przede wszystkim z branżą handlu elektronicznego. Wraz z jej przedstawicielami i dla nich staramy się rozwijać dodatkowe, wyróżniające ich usługi. Dlatego nie ograniczamy się do typowych produktów, lecz stawiamy raczej na innowacyjność.

Ubezpieczenie mobilności

Wyzwanie przed nami

Stworzenie produktu z myślą o najbardziej ekologicznym ze wszystkich pojazdów - rowerze • Partner

  Oney Bank (Francja) i SAM

 • Dyfuzja

  Produkt jest sprzedawany przez dwie sieci handlowe należące do Grupy Mobivia (Norauto i Altermove)

 • Proponowane rozwiązanie

  Produkt ubezpieczeniowy typu affinity obejmujący rowery i elektryczne rowery, pokrywający ubezpieczone mienie w przypadku materialnego uszkodzenia lub kradzieży pojazdu. Ubezpieczenie obejmuje powrót rowerzysty do domu w razie wypadku lub kradzieży

 • Realizacja

  Zdołaliśmy skonsolidować naszą pozycję na rynku ubezpieczeń produktów ekologicznych i szybko dostarczyć rozwiązania na miarę spełniające oczekiwania sieci handlowych

Dobre wspomnienia ;)

0
wypadków podczas testów rowerów i elektrycznych rowerów
3
Zaledwie 3 miesiące na opracowanie całkowicie nowego produktu

Ubezpieczenie okularów

Wyzwanie przed nami

Opracowanie ubezpieczenia okularów dopasowanego do potrzeb naszych klientów i ich wizji • Partner

  Oney Bank – Filia w Portugalii

 • Proponowane rozwiązanie

  Pokrycie przypadkowego uszkodzenia lub kradzieży nowych okularów korekcyjncyh, korekcyjnych okularów przeciwsłonecznych, korekcyjnych soczewek i/lub nowych ramek zakupionych w sklepach OMB (portugalskie zrzeszenie niezależnych optyków)

 • Realizacja

  Niecodzienny typ ubezpieczenia, który zachęcił wielu naszych partnerów do zastosowania go na własnych rynkach

Dobre wspomnienia ;)

7
z 9 osób pracujących nad projektem nosi okulary
4
brokerów skontaktowało się z naszym zespołem ds. sprzedaży, aby dowiedzieć się więcej na temat tego produktu

Uszkodzenie telefonu komórkowego

Wyzwanie przed nami

Zaproponować ubezpieczenie od uszkodzenia telefonu komórkowego zaprojektowane specjalnie dla rodzin. • Partner

  Electro Dépôt / Oney Bank (Francja)

 • Proponowane rozwiązanie

  Ubezpieczenie obejmujące wszystkie telefony komórkowe w gospodarstwie domowym zapewniające ochronę w razie wypadku (uszkodzenie fizyczne oraz zalanie). Aby uwzględnić nowe realia w zakresie użytkowania telefonów i dotyczących ich szkód, ten wyjątkowo prosty produkt chroni wszystkie telefony.

 • Realizacja

  Wspólnie z tą marką wywołaliśmy już poruszenie na rynku dzięki produktowi Gwarancja Spokoju (rozszerzenie ubezpieczenia dla gospodarstw domowych); teraz znów stworzyliśmy ofertę w podobnym duchu.

Dobre wspomnienia ;)

5
narodowości współpracujących przy tym projekcie
20%
taniej w stosunku do cen rynkowych
20%
więcej ciśnienia, żeby znaleźć rozwiązanie

Program Garantie Privée dla handlu hurtowego

Wyzwanie przed nami

Znaleźć wystarczająco sprawnego ubezpieczyciela, żeby uruchomić siedem produktów w sześć tygodni przy zupełnie nowym typie dystrybucji. • Partner

  Garantie Privée (Francja)

 • Projekt

  Poniżej 2 tygodni. Nie do pobicia!

 • Proponowane rozwiązanie

  Wachlarz ofert obejmujących ubezpieczenia i rozszerzone gwarancje sprzedawane: grupowo, jako produkty dla gospodarstw domowych oraz pojedyncze produkty.

 • Realizacja

  Nasz pierwszy program sprzedawany w handlu hurtowym. Będziemy Was informować na bieżąco o (dobrych) wynikach...

Dobre wspomnienia ;)

3
pliki Excel umożliwiające obsługę programów z całą ich specyfiką
1396
potencjalnych brokerów do sprzedaży ofert
2
nieprzespane noce, żeby dotrzymać terminu

Ochrona płatności

Ubezpieczenia Ochrony płatności umożliwiają klientowi zabezpieczenie pożyczki i chronią go w razie zgonu, niepełnosprawności, niezdolności i/lub utraty pracy.

Ubezpieczenia te stanowią ponad połowę naszej działalności. W ciągu ostatnich dziesięciu lat pracowaliśmy nad tym tematem z naszymi filiami i analizowaliśmy różne rynki w wielu krajach. Kochamy wyzwania, a zgłębianie potrzeb i oczekiwań naszych klientów lub partnerów w poszczególnych krajach jest dla nas motywacją, szczególnie że silna konkurencja w tej branży mobilizuje do ciągłych innowacji.

Payment protection insurance

Wyzwanie przed nami

Ubezpieczony musi być w centrum naszej refleksji nad produktem, by polisa skutecznie chroniła go przed nieprzewidzianymi sytuacjami aż do 80 urodzin • Partner

  Oney Bank (Francja) i CBP

 • Projekt

  Nasze produkty chronią ubezpieczonego i jego rodzinę przez cały okres spłacania kredytu i umożliwiają ograniczenie skutków finansowych w razie nieprzewidzianych sytuacji życiowych, bez potrzeby wypełniania kwestionariusza dotyczącego stanu zdrowia w chwili podpisywania umowy

 • Dyfuzja

  Polisy są sprzedawane przez internet, w sieciach partnerskich i dzięki telemarketingowi przez Oney Bank we Francji

 • Proponowane rozwiązanie

  Opracowanie gwarancji obejmujących pożyczki odnawialne i gotówkowe w przypadku śmierci, trwałego inwalidztwa, utraty zatrudnienia lub czasowej niezdolności do pracy. Ubezpieczony może złożyć wniosek za pośrednictwem CBP4YOU

Dobre wspomnienia ;)

15
warsztatów
18
poprawek do warunków naszego ubezpieczenia w trosce o opracowanie solidnego produktu z najwyższej klasy obsługą
1
Nasz produkt ubezpieczeniowy nr 1

Ubezpieczenie kredytów

Wyzwanie przed nami

Zmodyfikować produkty ubezpieczeniowe marki oferującej kredyty, aby zapewnić jej klientom lepszą usługę i większą przejrzystość. • Partner

  Oney Servicios Financieros

 • Proponowane rozwiązanie

  Ubezpieczenie kredytobiorców skonstruowane wraz zlokalnymi zespołami, innowacyjne i w pełni zgodne z lokalnymi praktykami.

 • Realizacja

  Zwiększyliśmy nasz apetyt na ubezpieczenia, aby pomóc partnerowi i móc zaoferować zrównoważony produkt.

Dobre wspomnienia ;)

10
wersji formularza przystąpienia do ubezpieczenia kredytobiorców
10
tłumaczy (ES>EN//EN>FR//ES>FR)
Wspólne zebrania zespołów nad brzegiem morza przy smacznej kolacji :-)

Specialties

Produkty Specialties zapewniają ochronę przed tymi rodzajami ryzyka, w których nie są dostępne statystyki, lub które wymagają szczególnej analizy.

Dlatego otaczamy się specjalistami, którzy zapewniają nam dostęp do szczegółowej wiedzy na temat ryzyka i rynku. Strategia ta wpisuje się w naszą chęć nadążania za społecznymi zmianami i w naszą wizję partnerstw wybieranych i pomyślanych na długie okresy.

Ubezpieczenie od uszkodzenia silnika

Wyzwanie przed nami

Współpraca z wiodącym włoskim brokerem w zakresie ubezpieczeń motoryzacyjnych od szkód majątkowych, czyli na zupełnie nowym dla nas terytorium • Partner

  Passway

 • Proponowane rozwiązanie

  Ochrona ubezpieczeniowa przed wypadkami i bezpośrednimi szkodami materialnymi, kolizjami, ogniem, piorunami, kradzieżą, stratą finansową, śmiercią lub hospitalizacją i rehabilitacją

 • Realizacja

  Nowe ubezpieczenie, nowy kraj, nowa branża, rozszerzenie licencji: to wszystko motywuje nas do jeszcze cięższej pracy na nowych rynkach.

Dobre wspomnienia ;)

5
narodowości pracuje nad tym projektem
1
ubezpieczenie we Włoszech dla Oney Insurance
2
2 psy obecne podczas pierwszych spotkań

Ubezpieczenie wkładu własnego

Wyzwanie przed nami

Współpraca z wiodącym francuskim brokerem umożliwi szybkie poszerzenie zakresu gwarancji niezwykle przydatnej motocyklistom i kierowcom. • Partner

  Finaxy

 • Proponowane rozwiązanie

  Ubezpieczenie, dzięki któremu można odzyskać stratę finansową, do wysokości wkładu własnego, poniesioną przez ubezpieczonego po wypadku, za który jest odpowiedzialny.

 • Realizacja

  Kolejny program masowo sprzedawany i dynamicznie realizowany w nowym sektorze dla Oney Insurance.

Dobre wspomnienia ;)

42
rozmowy i spotkania między Maltą i Paryżem
1.
karta produktu (IPID) Oney Insurance
3
dawnych znajomych pracujących przy wspólnym projekcie

Ubezpieczenia zdrowotne dla zwierząt

Wyzwanie przed nami

Opracować korzystną ofertę dla członków i/lub klientów danej grupy zawodowej. • Partner

  Bulle Bleue (Francja)

 • Proponowane rozwiązanie

  Ubezpieczenie dla Psów i Kotów opracowane na podstawie potrzeb określonych w przychodniach oraz przez właścicieli zwierząt.

 • Realizacja

  Ten fascynujący projekt zainspirował nas do tego, by zrobić jeszcze więcej dla naszych czworonożnych przyjaciół i właśnie nad tym pracujemy.

Dobre wspomnienia ;)

298
przeanalizowanych ras psów i kotów
75
zdjęć zwierząt kontemplowanych podczas sprawdzania zgodności z wytycznymi
3
Dni Domowego Zwierzaka zorganizowane w biurze od chwili uruchomienia projektu

Zdarzenia losowe

Na ubezpieczenia od zdarzeń losowych składają się umowy mające na celu zabezpieczenie klienta przed wypadkami losowymi i ochronę jego najbliższych na przykład w przypadku przedwczesnego zgonu, przerwania pracy, niepełnosprawności w wyniku choroby lub wypadku.

Dzięki naszemu doświadczeniu, eksperckiej wiedzy w zakresie CRM i różnym zaprojektowanym już przez nas produktom przygotowujemy programy szyte na miarę, które nasi partnerzy mogą udostępniać swoim klientom, lepiej odpowiadając na ich potrzeby.
Choć rynek ubezpieczeń od zdarzeń losowych ewoluuje od kilku lat, w naszej opinii wciąż oferuje wiele możliwości wprowadzania innowacji. Dowód…

Ochrona Siły Nabywczej

Wyzwanie przed nami

Zaproponować markom rozwiązanie dostosowane do potrzeb szerokiego kręgu klientów. • Partner

  Oney Bank (Francja)

 • Projekt

  1,5 roku

 • Dyfuzja

  Rozwiązanie oferowane klientom Oney Bank.

 • Proponowane rozwiązanie

  Ubezpieczenie od zdarzeń losowych wspierające klientów w razie niepełnosprawności lub utraty pracy. Wypłacane co miesiąc zryczałtowane świadczenie ułatwia im opłacenie rachunków.

 • Realizacja

  Po już trzech latach wspólnych działań, przygotowujemy właśnie nowy sztandarowy produkt.

Dobre wspomnienia ;)

11
wersji specyfikacji świadczeniodawcy
13
wersji biznesplanu
7
miejsc spotkań (Lille, Paryż, Bordeaux, Hawr i za granicą: Malta, Maroko, Tunezja)

Bezpieczna Perspektywa

Wyzwanie przed nami

Wesprzeć brokera w rozwijaniu innowacyjnego pomysłu w kraju, w którym nie ma jeszcze silnej pozycji. • Partner

  CBP Solution Poland

 • Projekt

  Mniej niż rok (rekord!)

 • Dyfuzja

  Produkt sprzedawany wraz z cyfrowym rozwiązaniem dostępnym w sieci handlowej brokera podczas spotkań z klientami.

 • Proponowane rozwiązanie

  Ubezpieczenie z możliwością pełnej personalizacji. Klient określa stopień ubezpieczenia, wybierając cenę lub zakres ochrony. Określa osoby i ryzyka, których ma dotyczyć ochrona, może nawet podwyższyć kwoty odszkodowań w poszczególnych przypadkach.

 • Realizacja

  Mogliśmy pokazać pozycję Oney Insurance, a szczególnie naszą umiejętność szybkiego tworzenia złożonych rozwiązań.

Dobre wspomnienia ;)

30
liczba spotkań
52
liczba podróży adwokatów
+800
Ponad 800 sprzedawców dystrybuuje to rozwiązanie