Co nowego?

My, Oney Insurance

Glenda

Dowódca operacji specjalnych

Affinity / Program Garantie Privée dla handlu hurtowego

Znaleźć wystarczająco sprawnego ubezpieczyciela, żeby uruchomić czternaście produktów w sześć tygodni przy zupełnie nowym typie dystrybucji.

Ochrona płatności / Ubezpieczenie kredytów

Zmodyfikować produkty ubezpieczeniowe marki oferującej kredyty, aby zapewnić jej klientom lepszą usługę i większą przejrzystość.

Porozmawiamy o tym?

Chciałbyś zostać najmłodszym w rodzinie?

Dość często szukamy nowych pracowników! Nasze oferty znajdziesz na LinkedIn!

 

My, Oney Insurance

Europa?
Znają nas tam!

Jesteśmy na Malcie…
a jednocześnie wszędzie po trochu.